GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Email:  thcsptb@gmail.com

Điện thoại: 02773.580076

 

1. Mô hình hoạt động:

2. Đội ngũ giáo viên:

3. Mục tiêu đào tạo: 
.

4. Phương châm giáo dục: 
-

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:


* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn, các trường trong khu vực và quốc tế
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Ban giám hiệu Trường THCS Phú Thuận B